Wieczorna adoracja w kościele św. Marka w Krakowie 

 

Jedną z cech charakterystycznych centrum Krakowa są pełne restauracje, kluby, kawiarnie i inne miejsce spotkań, w których gromadzą się setki, jeśli nie tysiące ludzi każdego wieczoru. Cieszy fakt, że w ostatnim czasie powiększyła się także liczba kościołów w centrum Krakowa, w których w godzinach wieczornych będzie przeżywana adoracja Najświętszego Sakramentu. Jednym z nich jest kościół św. Marka.

Zamieszczamy tutaj tę informację głównie dlatego, że adoracje, które będą się w tym kościele odbywać, będą ściśle związane z Rokiem Wiary. Pierwsza godzina adoracji będzie prowadzona przez wyznaczone wspólnoty, a druga będzie przeżywana w ciszy. Teksty przygotowane do wspólnej modlitwy będziemy umieszczać również na stronie internetowej. Jeśli w innych wspólnotach podjęte są podobne inicjatywy lub opracowane materiały, będziemy wdzięczni za informację i kontakt z nami.

Mieszkańców Krakowa zapraszamy w każdy czwartek (z wyjątkiem lipca i sierpnia) do kościoła św. Marka, w godz. 20.00 – 22.00.

 

 

 

Pierwsze czwartki

WIARA PROWADZĄCA DO MODLITWY

Prowadzi wspólnota „totus Tuus”

 

1.11.2012          - Modlitwa Świętych

6.12.2012          - Zaproszenie do modlitwy

3.01.2013          - Szczególna rola adoracji

7.02.2012          - Godzina święta

7.03.2013          - Godzina święta - Modlitwa Chrystusa Arcykapłana

4.04.2013          - Godzina święta - Wola Ojca

2.05.2013          - Ojcze nasz

6.06.2013          - Godzina święta - Święć się imię Twoje

4.07.2013          - Godzina święta - Przyjdź królestwo Twoje - adoracji nie ma w kościele w okresie wakacji

1.08.2013          - Godzina święta - Bądź wola Twoja - adoracji nie ma w kościele w okresie wakacji

5.09.2013          - Godzina święta - Daj nam chleba powszedniego

3.10.2013          - Godzina święta - Odpuść nam nasze winy

7.11.2013          - Broń nas od pokus i od Złego

 

 

 

Drugie czwartki

WIARA WYZNANA USTAMI

Prowadzą członkinie Ordo Virginum

 

08.11.2012        - Bóg zwraca się do człowieka, a człowiek odpowiada Bogu 

13.12.2012        - Wierzę w Boga Ojca

10.01.2013        - I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego

14.02.2013        - Począł się z Ducha Świętego, narodził z Maryi Panny

14.03.2013        - Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion

11.04.2013        - Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał

09.05.2013        - Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca

13.06.2013        - Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych

11.07.2013        - Wierzę w Ducha Świętego - adoracji nie ma w kościele w okresie wakacji

08.08.2013        - Wierzę w święty Kościół powszechny - adoracji nie ma w kościele w okresie wakacji

12.09.2013        - Wierzę w odpuszczenie grzechów

10.10.2013        - Wierzę w ciała zmartwychwstanie

14.11.2013        - Wierzę w życie wieczne

 

 

 

Trzecie czwartki

WIARA CELEBROWANA W LITURGII

Prowadzi Bractwo św. Zofii

 

18.10.2012        - Liturgia dziełem Trójcy Świętej

15.11.2012        - Celebracja liturgii przez Kościół

20.12.2012        - Chrzest

17.01.2013        - Bierzmowanie

21.02.2013        - Eucharystia

21.03.2013        - Pokuta

18.04.2013        - Namaszczenie chorych

16.05.2013        - Sakrament święceń

20.06.2013        - Małżeństwo

18.07.2013        - Błogosławieństwa - adoracji nie ma w kościele w okresie wakacji

15.08.2013        - Egzorcyzmy - adoracji nie ma w kościele w okresie wakacji

19.09.2013        - Pogrzeb

17.10.2013        - Liturgia godzin

21.11.2013        - Przed obrzędem „redditio Symboli”

 

 

 

Czwarte czwartki

WIARA WYRAŻONA ŻYCIEM

Prowadzą wspólnoty życia konsekrowanego

 

25.10.2012        - Osoba ludzka

22.11.2012        - Zbawienie Boże: prawo i łaska

27.12.2012        - Pierwsze przykazanie

24.01.2013        - Drugie przykazanie

28.02.2013        - Trzecie przykazanie

25.04.2013        - Czwarte przykazanie

23.05.2013        - Piąte przykazanie

27.06.2013        - Szóste przykazanie

25.07.2013        - Siódme przykazanie - adoracji nie ma w kościele w okresie wakacji

22.08.2013        - Ósme przykazanie - adoracji nie ma w kościele w okresie wakacji

26.09.2013        - Dziewiąte przykazanie

24.10.2013        - Dziesiąte przykazanie

 

 

Piąte czwartki

Prowadzą studenci UPJPII

 

29.11.2012        - adoracja w ciszy

31.01.2013        - Powołanie

 

News
 • Cotygodniowa adoracja

  2013-11-21

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na ostatni tydzień Roku Wiary: Przed obrzędem „Redditio Symboli”.

 • Obrzęd zamknięcia Roku Wiary - skrót

  2013-11-15

  Przygotowaliśmy pomoce dla księży na zamknięcie Roku Wiary: dwustronicowy skrót obrzędu.

 • Świadectwo z parafii - zamknięcie Roku Wiary

  2013-10-30

  Otrzymaliśmy świadectwo z zamknięcia Roku Wiary w parafii archidiecezji częstochowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z nim i przesłania dalszych informacji i opisów.

 • Cotygodniowa adoracja

  2013-10-16

  Adoracja Najświętszego Sakramentu, proponowana na 28. tydzień okresu zwykłego czyli 53. tydzień Roku Wiary, nawiązuje do drugiej części KKK. Jej temat brzmi: „Liturgia Godzin”.

 • Tablice Credo

  2013-10-14

  Tekst Credo wyryty w sercu i na tablicach - trwałym znakiem przeżycia Roku Wiary.

Newsletter
Bądź na bieżąco - zapisz się newslettera!
Wizyty
Dzisiaj: 3 Wszystkie: 8056